Đào tạo - Tư vấn Chứng nhận SBP

1. Giới thiệu về SBP

- SBP (Sustainable Biomass Program) được thành lập vào năm 2013 bởi các công ty lớn ở Châu Âu, sử dụng sinh khối chủ yếu dưới dạng viên nén gỗ hoặc dăm trong các nhà máy nhiệt điện lớn. Năng lượng sinh khối và phát nhiệt được coi là một công nghệ quan trọng để thực hiện các mục tiêu năng lượng tái tạo của liên minh châu âu EU 2020 và các quốc gia thành viên để đảm bảo nguồn gốc sinh khối hợp pháp và bền vững.

- SBP bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng từ rừng đến người tiêu dùng, tập trung vào các nhà máy sản xuất sinh khối. SBP bao gồm 06 tiêu chuẩn.

 

About Sustainable Biomass Program | Nature Economy and People ...

 

2. Tiêu chuẩn SBP

Tiêu chuẩnTên tiêu chuẩnPhạm vi         
SBP1Tuân thủ về nguồn nguyên liệuCác nhà sản xuất sinh khối, đánh giá các cơ sở cung ứng (SBE)
SBP2Chứng nhận nguyên liệu cấp tuân thủ SBPXác minh đầu vào nguyên liệu theo các yêu cầu SBP, tính nhất quán với các yêu cầu xác minh EUTR
SBP3Yêu cầu đối với các tổ chức chứng nhậnCác tổ chức chứng nhận CBs
SBP4Chuỗi hành trình sản phẩmCác thực thể của chuỗi cung ứng từ rừng đến người tiêu dùng tuân thủ theo các yêu cầu SBP
SBP5Thu thập và truyền thông dữ liệuCác thực thể của chuỗi cung ứng từ rừng đến người tiêu dùng, khai báo số liệu và công khai các thông tin theo yêu cầu của tiêu chuẩn
SBP6Tính toán cân bằng năng lượng và carbonCác đơn vị cuối về sinh khối để sản xuất năng lượng/nhiệt

 

3. Lợi ích của việc áp dụng và chứng nhận SBP

- Là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, tận dụng được các nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng.

- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường cần sản phẩm sinh khối bền vững.

- Giúp khai báo, kiểm soát nguồn nguyên liệu sinh khối hiệu quả.

- Mở rộng được thị trường, tiếp cận được các thị trường khó tính Châu Âu, Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

- Nâng cao lợi nhuận.

- Nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh.