Đào tạo - Tư vấn chứng nhận PEFC

1. Giới thiệu về PEFC :

- PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập năm 1999 tại Pháp, hiện nay trụ sở chính của PEFC được đặt tại Geneva (Thụy Sĩ), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

- CoC (Chain of Custody) - Chuỗi hành trình sản phẩm là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng phải trải qua để đến với người tiêu dùng, bao gồm những giai đoạn liên tục của việc chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối. Là quá trình nhận dạng gỗ từ khu rừng được chứng nhận cho tới khi sản phẩm được gắn nhãn.

- Mục đích của Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực về việc sản phẩm gỗ được chứng nhận đã sản xuất từ các nguồn nguyên liệu được chứng nhận.

2. Tiêu chuẩn PEFC

- PEFC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng bền vững, cung cấp các giải pháp quản lý rừng theo các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế bao gồm các yếu tố và điều kiện vùng - quốc gia, đảm bảo hoạt động quản lý rừng đạt chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức cao nhất.

- Xác định và công nhận các Tổ chức chứng nhận đủ tín nhiệm để đánh giá, cấp các chứng nhận PEFC, chứng nhận PEFC được quốc tế thừa nhận như là tổ chức (được chứng nhận) đã tham gia, ủng hộ sự phát triển quản lý rừng bền vững.

   Nhãn Logo PEFC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng bền vững.

- Cung cấp thông tin liên quan, đóng góp cho nhiệm vụ quản lý rừng bền vững của các tổ chức được chứng nhận trên toàn thế giới.

- Chứng nhận PEFC:

Chứng nhận PEFC được thực hiện thông qua các Tổ Chức Chứng Nhận được PEFC công nhận, PEFC không thực hiện việc chứng nhận cho các hoạt động về rừng cũng như sản xuất.
Có 02 loại chứng nhận PEFC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:

- Forest Management Certificate – Chứng nhận Quản lý rừng: Yêu cầu cho một khu rừng xác định phải tuân thủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế.

- Chain of Custody Certificate – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm: Là chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất và thương mại những nguyên liệu/ sản phẩm cuối cùng từ rừng được chứng nhận PEFC.

- Các tiêu chuẩn PEFC áp dụng cho chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC hiện đang áp dụng:

  • Tiêu chuẩn PEFC-ST 2002:2020 - Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm PEFC đối với các công ty cung cấp và chế biến sản phẩm có chứng nhận PEFC.
  • Tiêu chuẩn PEFC-ST-2001:2020 - Các yêu cầu dán nhãn PEFC trên/ngoài sản phẩm.

- Các đối tượng cần phải tham gia chương trình PEFC-CoC để được chứng nhận

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mà sở hữu nguyên liệu hay sản phẩm PEFC hoặc nguồn nguyên liệu có kiểm soát PEFC trên phương diện pháp lý hay vật chất liên quan đến:

  • Khai thác và thu mua nguyên liệu.
  • Sơ chế.
  • Tinh chế.
  • Phân phối.

Tuy nhiên chỉ có các bộ phận, cá nhân bên trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp này có liên quan đến các yêu cầu của tiêu chuẩn phải tham gia vào chương trình PEFC-CoC.

3. Lợi ích của việc áp dụng và chứng nhận PEFC-CoC:

- Là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

- Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường cần sản phẩm PEFC.

- Giúp kiểm soát nguồn nguyên liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ PEFC bao gồm nguồn có kiểm soát PEFC (Controlled Sources) rất hiệu quả.

- Mở rộng được thị trường.

- Nâng cao lợi nhuận.

- Nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh.