Đào tạo - Tư vấn chứng nhận ISO 22000

ISO 22000 là gì?

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ ISO 22000

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu cho mọi tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm (Food safety management systems- Requirements for any organizations in the food chain) quy định khung các yêu cầu hài hoà quốc tế cho việc tiếp cận toàn cầu. Tiêu chuẩn này do tổ chức ISO xây dựng với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực thực phẩm cùng với các đại diện của các tổ chức Quốc tế chuyên ngành và có sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm- CODEX Alimentarius, cơ quan được đồng thiết lập bởi Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để xây dựng các tiêu chuẩn về thực phẩm.

- Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn đầu tiên về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn:

 • ISO 22003 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems) sẽ đưa ra hướng dẫn hài hoà cho việc công nhận (phê chuẩn) của các cơ quan chứng nhận ISO 22000 và quy định các nguyên tắc để đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

ISO 22004:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Hướng dẫn áp dụng (Food safety management systems. Guidance on the application) nhằm đưa ra sự hướng dẫn quan trọng giúp các tổ chức kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới.

ISO 22005:2005 - Khả năng xác định nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi thức ăn và thực phẩm- Nguyên tắc và hướng dẫn chung đối với việc phát triển và thiết kế hệ thống (Traceability in the feed and food chain- General principles and guidance for system design and development).

 

PHẦN 2: TIÊU CHUẨN ISO 22000, gồm có:

-   Các yếu tố chính:

 1. Trao đổi thông tin: Các thông tin rất cần thiết nhằm đảm bảo các mối nguy được xác định và kiểm soát một cách đầy đủ ở mỗi giai đoạn trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Trao đổi thông tin với khách hàng và các nhà cung ứng về các mối nguy đã được xác định và các biện pháp kiểm soát hướng đến đáp ứng công khai các yêu cầu của khách hàng.
 2. Quản lý hệ thống: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả nhất được thiết lập, vận hành và cập nhật trên cơ sở cấu trúc của hệ thống quản lý và hợp nhất với các hoạt động quản lý chung của tổ chức. Điều này đem lại lợi ích tối đa cho tổ chức và các bên hữu quan. Tiêu chuẩn này được liên kết với tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm tăng độ tương thích của hai tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này vẫn có thể áp dụng một cách độc lập với các hệ thống quản lý khác khi điều hành quản lý tại một cơ sở sản xuất thực phẩm.
 3. Các chương trình tiên quyết (PRPs: Prerequisite programmes): Các chương trình tiên quyết - PRPs là các điều kiện cơ bản và hoạt động cần thiết để duy trì một môi trường vệ sinh xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Các điều kiện và hoạt động này cần phù hợp với yêu cầu sản xuất, sử dụng và cung cấp sự an toàn đối với sản phẩm cuối cùng cũng như người tiêu dùng. PRPs là một trong những chuẩn mực “cần và đủ” để các cơ sở đủ điều kiện tham gia sản xuất thực phẩm.
 4. Các nguyên tắc của HACCP: 7 nguyên tắc của HACCP

-   Các nội dung :

1.     Phạm vi áp dụng.

2.     Tài liệu tham khảo.

3.     Thuật ngữ và định nghĩa.

4.     Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

5.     Trách nhiệm của lãnh đạo.

6.     Quản lý nguồn lực

7.     Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn.

8.     Xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

 

PHẦN 3: LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN ISO 22000

1. Lợi ích chung:

 • Mang tính toàn cầu.
 • Cung cấp tiềm năng cân đối, hài hòa giữa các tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế.
 • Đảm bảo thực phẩm an toàn.
 • Giảm ngộ độc thực phẩm.
 • Công việc chế biến thực phẩm tốt hơn và an toàn hơn.
 • Sử dụng các nguồn lực tốt hơn.
 • Đánh giá và hồ sơ hóa các tài liệu kỹ thuật, phương pháp và qui trình hiệu quả hơn.
 • Lợi nhuận gia tăng.
 • Gia tăng tiềm năng tăng trưởng và phát triển kinh tế.
 • Bù đắp kẻ hở giữa ISO 9001:2000 và HACCP.
 • Hiệu quả và năng động hơn trong việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm.
 • Cách tiếp cận hệ thống tốt hơn cách tiếp cận theo sản phẩm.

-   Về mặt đối ngoại:

 • Tạo niềm tin cho khách hàng.
 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Nâng tầm của Doanh nghiệp trên thị trường.
 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường mà việc đối tác được chứng nhận theo ISO 22000 là một yêu cầu bắt buộc.
 • Là điểm thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng - đấu thầu.
 • Là công bố chính thức về sự cam kết đảm bảo về an toàn chất lượng và liên tục cải tiến nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • Đáp ứng qui định của Nhà nước trong hiện tại và tương lai về quản lý chất lượng.

-   Về mặt đối nội:

 • Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn, vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát quá trình.
 • Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm “Chi phí phòng ngừa bao giờ cũng thấp hơn chi phí sửa chữa”.

2. Khó khăn:

 • Đối với cơ sở chưa đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất thì cần phải đầu tư cải tạo sửa chữa. Vấn đề này không ảnh hưởng tới cơ sở thực phẩm bắt đầu được xây dựng.
 • Để có hiệu quả, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cần phải được áp dụng từ nông trại đến bàn ăn.
 • Khi áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đòi hỏi nhà sản xuất chịu nhiều trách nhiệm hơn.
 • Cần thời gian cho công tác đào tạo nhân sự để có kiến thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Bất đồng quan điểm về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm do nhận thức không giống nhau.

3. Chi phí và thời gian cho việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • Chi phí thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phụ thuộc vào hiện trạng cơ sở vật chất. Một khi nhà xưởng và trang thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn của ngành hoặc tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) thì khi tiến hành áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sẽ không tốn kém nhiều.
 • Về nguồn nhân lực, mỗi Doanh nghiệp phải thành lập một nhóm an toàn thực phẩm từ 3 - 9 người có hiểu biết và kinh nghiệm về một hoặc vài lĩnh vực: sinh học, hóa học, vật lý, công tác vệ sinh, công nghệ chế biến, kết cấu nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, đồng thời am hiểu tình hình thực tế của Doanh nghiệp.
 • Việc thực hiện xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sẽ chiếm thời gian từ 4 đến 8 tháng tùy theo quy mô của từng Doanh nghiệp.

 

PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Khảo sát công ty

 • Trước khi bắt đầu chương trình tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý, Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương sẽ xem xét quy mô và phạm vi tư vấn tại Quý Công ty.
 • Chương trình khảo sát công ty sẽ được tiến hành trong vòng 1 ngày công và được thực hiện tại Quý Công ty.
 • Chương trình khảo sát Công ty sẽ được thực hiện miễn phí.

2. Các lớp đào tạo

 • Đào tạo lớp nhận thức.
 • Đào tạo lớp đánh giá chất lượng nội bộ.
 • Sau các khóa đào tạo, các học viên sẽ có khả năng xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu - hồ sơ, xây dựng hệ thống văn bản, áp dụng hệ thống quản lý và trở thành các chuyên viên đánh giá nội bộ.
 • Sau mỗi lớp học, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi kiểm tra.

 3. Chương trình tư vấn

Chương trình tư vấn sẽ gồm nhiều bước, được thực hiện nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 phù hợp với mô hình của Quý Công ty bao gồm:

 • Xây dựng chính sách an toàn.
 • Xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch hành động.
 • Xác định phạm vi.
 • Xác định xây dựng và bổ sung cơ cấu tổ chức.
 • Thành lập nhóm an toàn thực phẩm và xác định kế hoạch triển khai xây dựng tài liệu.
 • Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu.
 • Xây dựng quy trình kiểm soát hồ sơ.
 • Xây dựng quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp.
 • Xây dựng quy trình đánh giá nội bộ
 • Xây dựng quy trình hành động khắc phục.
 • Xây dựng quy trình chuẩn bị sẵn sàng và giải quyết các tình huống khẩn cấp.
 • Xây dựng chương trình tiên quyết.
 • Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu – thành phẩm – bao bì
 • Lập bảng sản phẩm và mô tả mục đích sử dụng.

-   Lưu đồ sản xuất:

Lập kế hoạch HACCP và biểu mẫu giám sát:

 1. Phân tích mối nguy, đề xuất biện pháp phòng ngừa.
 2. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).
 3. Xác định giới hạn tới hạn.
 4. Thiết lập các biện pháp giám sát.
 5. Đưa ra hành động sửa chữa.
 6. Xây dựng thủ tục thẩm tra
 • Quy trình trao đổi thông tin bên ngoài và thông tin nội bộ.
 • Quy trình xem xét lãnh đạo.
 • Quy trình quản lý nguồn lực.
 • Quy trình tuyển dụng.
 • Quy trình đào tạo.
 • Quy trình truy tìm nguồn gốc
 • Quy trình thu hồi sản phẩm.
 • Quy trình bảo trì – bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị.
 • Quy trình xem xét hợp đồng.
 • Quy trình xử lý thông tin khách hàng.
 • Quy trình đánh giá nhà cung cấp.
 • Quy trình mua hàng.
 • Quy trình triển khai sản xuất theo cơ cấu của Doanh nghiệp
 • Quy trình kiểm tra sản phẩm mua.
 • Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường.
 • Quy trình điều tra thỏa mãn khách hàng.
 • Quy trình bảo toàn sản phẩm
 • Xây dựng các hướng dẫn công việc.
 • Theo dõi và điều chỉnh áp dụng hệ thống.
 • Thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ.
 • Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa.
 • Họp xem xét lãnh đạo.
 • Hoàn chỉnh hệ thống tài liệu và ban hành áp dụng tổng thể.
 • Hỗ trợ đánh giá chứng nhận chính thức.
 • Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá chính thức.

Chương trình Tư Vấn Xây Dựng và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn HACCP sẽ được thực hiện bởi các chuyên viên có nhiều kinh nghiệm và được các tổ chức quốc tế chứng nhận.

 

PHẦN 5: CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

          -     Đăng ký tổ chức đánh giá chứng nhận.

-     Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá chính thức.

-     Giảm giá tái đào tạo/tái cấu trúc Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng cho các khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương.

-     Giới thiệu những đối tác tiềm năng trong danh sách khách hàng của Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương.

Đảm bảo phương thức dịch vụ tư vấn - đào tạo và phương thức thanh toán linh hoạt, thuận lợi và dựa trên kế hoạch thuận tiện nhất cho Quý Công ty.