Đào tạo - tư vấn chứng nhận GlobalG.A.P.

GLOBALG.A.P. LÀ GÌ?

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ GLOBALG.A.P. (G.A.P. – GOOD AGRICULTURAL PRACTICES)

   1. GLOBALG.A.P. là gì?

-    Là một tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận trên toàn cầu trong lãnh vực Nông nghiệp.

-    Tổ chức phi lợi nhuận FoodPLUS là đại diện pháp nhân cho ban hành chính GLOBALG.A.P.

-    GLOBALG.A.P. cung cấp tiêu chuẩn và khuôn khổ cho chứng nhận bên thứ ba.

-    GLOBALG.A.P. là tiêu chuẩn đảm bảo cho trang trại tổng hợp.

-    GLOBALG.A.P. là công cụ giữa các doanh nghiệp, không trực tiếp tới người tiêu dùng.

-    Sử dụng thương hiệu và logo của GLOBALG.A.P. theo qui định.

   2. Quyền lợi của nhà sản xuất:

-    Tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất thỏa thuận với nhau việc đăng ký và chứng nhận (trong vòng 14 ngày).

-    Hợp đồng dịch vụ giữa tổ chức chứng nhận và nhà sản xuất trong thời gian 3 năm.

-    Những khiếu nại hoặc phàn nàn đối với tổ chức chứng nhận thông qua trang website www.globalgap.org

-    Nhà sản xuất có thể áp dụng nhiều cách thức chứng nhận khác nhau ( theo phương thức 1, 2, 3, 4)

-    Nhà sản xuất có thể có thể chuyển từ tổ chức chứng nhận này sang tổ chức chứng nhận khác, hoặc yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.

-    Nhà sản xuất cùng một lúc có thể chứng nhận các sản phẩm khác nhau bởi các tổ chức chứng nhận khác nhau.

-    Bảo mật: GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) và tổ chức chứng nhận được GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) phê duyệt bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến nhà sản xuất như chi tiết về sản phẩm quá trình, báo cáo đánh giá, tài liệu có liên quan (trừ trường hợp có yêu cầu pháp luật). Không thông tin nào được tiết lộ trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản với nhà sản xuất.

   3. Nghĩa vụ của nhà sản xuất:

-    Nhà sản xuất đước chứng nhận theo phương thức 1 và 2 có trách nhiệm tuân thủ theo các Tiêu chí tuân thủ và Qui tắc chung.

-    Nhà sản xuất phải đăng ký với một tổ chức chứng nhận trước khi đánh giá.

-    Nhà sản xuất đang trong tình trạng khắc phục thì không được chuyển đổi tổ chức chứng nhận.

-    Nhà sản xuất muốn thay đổi tổ chức chứng nhận phải thông báo mã số khách hàng GLOBALG.A.P. cho tổ chức chứng nhận mới.

-    Nhà sản xuất được đăng ký có trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật về cho tổ chức chứng nhận.

-    Nhà sản xuất phải cam kết tuân thủ các yêu cầu trong quy định chung, kể cả chi phí.

-    Khi đăng ký phải nêu rõ các vị trí và địa điểm cần chứng nhận.

   4. Đăng ký:

-    Thông tin tổng quát (Tên công ty, người liện hệ, địa điểm,..).

-    Thông tin đăng ký nhà sản xuất ( sản phẩm, diện tích sản xuất hàng năm, cây trồng trong hay ngoài nhà kiếng, …).

-    Chấp nhận đăng ký ( Ký thỏa thuận chứng nhận, được cấp số đăng ký, trả phí theo quy định).

   5. Thời gian đánh giá:

-    Chỉ kiểm tra khi nhà sản xuất đăng ký xong.

-    Kiểm tra lần đầu hồ sơ sản xuất phải có 3 tháng trước vụ thu hoạch (sau khi đăng ký) hay trước khi đăng ký.

-    Kiểm tra lần đầu vào vụ thu hoạch là tốt nhất, nếu kiểm tra trước hoặc sau thu hoạch thì phải có cuộc thăm viếng vào kỳ thu hoạch (có thể không báo trước).

-    Kiểm tra kế tiếp: trong vòng 6 tháng trước và 3 tháng sau khi chứng nhận hết hạn (phải có sự gia hạn của Tổ chứng chứng nhận).

   6. Mức tuân thủ:

-    100% các điểm chính yếu yêu cầu phải đạt.

-    95% các điểm thứ yếu yêu câu phải đạt.

-    Khuyến cáo: không bắt buộc.

   7. Giá trị chứng nhận:

-    Chứng nhận có giá trị trong vòng 12 tháng.

   8. Chọn cách thức chứng nhận:

-    Cách thức 1: Một chủ có một hay nhiều nông trại.

-    Cách thức 2: Nhóm các nhà sản xuất kết hợp.

   9. Những tiêu chuẩn chủ yếu:

-    Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

-    Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

-    Tiêu chuẩn về môi trường làm việc cho người lao động.

-    Truy nguyên nguồn gốc.

 

PHẦN 2: TIÊU CHUẨN GLOBALG.A.P.

-   Các nông trại:

1. Hồ sơ lưu trữ và đánh giá nội bộ/ thanh tra nội bộ.

2. Lịch sử và quản lý vùng đất.

2.1 Lịch sử vùng đất.

2.2 Quản lý vùng đất.

3. Sức khỏe công nhân, an toàn và phúc lợi xã hội.

3.1 Đánh giá nguy cơ.

3.2 Huấn luyện.

3.3 Các mối nguy hiểm và sơ cứu thương.

3.4 Quần áo/ thiết bị bảo hộ.

3.5 Phúc lợi xã hội của người lao động.

3.6 Hợp đồng phụ.

4. Quản lý chất thải và ô nhiễm, tái sản xuất và tái sử dụng.

4.1 Xác định chất thải và những chất gây ô nhiễm.

4.2 Kế hoạch xử lý chất thải và ngăn ô nhiễm môi trường.

5. Vấn đề về môi trường và sự bảo tồn.

5.1 Ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp đến môi trường và sự đa dạng sinh học.

5.2 Khu vực không sản xuất (bảo tồn).

5.3 Hiệu quả năng lượng.

6. Khiếu nại.

7. Truy nguyên nguồn gốc.

-    Nông trại trồng trọt:

1. Truy nguyên.

2. Vật liệu nhân giống.

2.1 Chất lượng và tình trạng vật liệu nhân giống.

2.2 Tính kháng sâu bệnh.

2.3 Xử lý hóa chất và phân bón.

2.4 Gieo hạt / trồng cây.

2.5 Cây trồng biến đổi gien.

3. Lịch sử vùng đất và quản lý vùng đất.

3.1 Luân canh.

4. Quản lý đất canh tác.

4.1 Bản đồ đất.

4.2 Canh tác.

4.3 Xói mòn đất.

5. Sử dụng phân bón.

5.1 Các yêu cầu về dinh dưỡng.

5.2 Khuyến cáo về số lượng và loại phân bón.

5.3 Hồ sơ sử dụng phân bón.

5.4 Dùng máy móc.

5.5 Lưu giữ phân bón.

5.6 Phân hữu cơ.

5.7 Phân vô cơ.

6. Tưới tiêu / bón phân qua hệ thống tưới tiêu.

6.1 Dự đoán nhu cầu tưới nước.

6.2 Phương pháp tưới / bón phân.

6.3 Chất lượng nước tưới.

6.4 Nguồn cung cấp nước tưới tiêu / phân bón theo tưới tiêu.

7. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

8. Sản phẩm bảo vệ thực vật.

8.1 Lựa chọn sản phẩm bảo vệ thực vật.

8.2 Ghi chép các lần xử lý.

8.3 Thời gian cách ly trước khi thu hoạch (không áp dụng cho hoa và phụ liệu trang trí ).

8.4 Thiết bị xử lý.

8.5 Thải bỏ những nông dược dư sau khi phun thuốc.

8.6 Phân tích dư lượng các sản phẩm bảo vệ thực vật.

8.7 Tồn trữ các sản phẩm bảo vệ thực vật.

8.8 Vận hành các sản phẩm bảo vệ thực vật.

8.9 Bao sản phẩm bảo vệ thực vật đã sử dụng hết.

8.10 Các sản phẩm bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng.

-    Cây ăn trái và rau quả:

1. Vật liệu nhân giống.

1.1 Lựa chọn giống cây trồng và gốc ghép.

2. Quản lý đất và các chất nền.

2.1 Khử trùng đất.

2.2 Chất nền.

3. Tưới tiêu và bón phân qua hệ thống tưới.

3.1 Chất lượng nước tưới.

4. Thu hoạch.

4.1 Tổng quan.

4.2 Đóng gói sản phẩm tại nơi thu hoạch.

5. Xử lý sản phẩm sau thu hoạch.

5.1 Nguyên tắc vệ sinh.

5.2 Vệ sinh cá nhân.

5.3 Điều kiện vệ sinh.

5.4 Khu vực đóng gói và kho.

5.5 Kiểm soát chất lượng.

5.6 Kiểm soát bộ gậm nhắm và chim.

5.7 Rửa sau thu hoạch.

5.8 Xử lý sau thu hoạch.

-    Trà:

1. Vật liệu nhân giống.

1.1 Chọn giống.

2. Quản lý nông trại và lịch sử nông trại.

2.1 Lịch sử nông trại.

3. Quản lý đất và các giá thể.

3.1 Đất và khử trùng đất.

3.2 Giá thể.

4. Sử dụng phân bón.

4.1 Khuyến cáo số lượng và chủng loại.

4.2 Phân hữu cơ.

4.3 Hồ sơ bón phân.

4.4 Tồn trữ phân bón.

5. Tưới tiêu / Bón phân qua hệ thống tưới tiêu.

5.1 Phương pháp tưới.

6. Sản phẩm bảo vệ thực vật.

6.1 Các yếu tố cơ bản.

6.2 Chọn thuốc bảo vệ thực vật.

6.3 Hồ sơ áp dụng.

6.4 Vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

7. Thu hoạch.

7.1 Vệ sinh.

7.2 Thủ tục thu hoạch.

7.3 Tồn trữ và vận chuyển trà tươi.

7.4 Đo lường lượng trà thu hoạch.

8. Bộ phận chế biến.

8.1 Tổng quát.

8.2 Các nguyên tắc vệ sinh.

8.3 Vệ sinh cá nhân.

8.4 Phương tiện vệ sinh.

8.5 Khu vực tồn trữ và chế biến.

8.6 Chế biến trà.

8.7 Nước chế biến.

8.8 Kiểm soát chất lượng.

8.9 Kiểm soát chim,chuột.

9. Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của công nhân.

9.1 Thiết bị/quần áo bảo hộ, hộp thuốc cấp cứu.

9.2 Phúc lợi của công nhân.

10. Tái sử dụng.

10.1 Tái sử dụng phụ phẩm trà.

10.2 Kế hoạch xử lý rác.

11. Môi trường và bảo tồn.

11.1 Tác động của việc trồng trọt đối với môi trường.

11.2 Sử dụng năng lượng.

12. Biểu mẫu khiếu nại.

-    Hoa và cây cảnh:

1. Nguyên vật liệu nhân giống.

1.1 Sự lựa chọn giống cây trồng hoặc gốc ghép.

1.2 Tính kháng sâu và bệnh hại.

2. Quản lý đất và chất nền.

2.1 Khử trùng đất.

2.2 Chất nền.

3. Sử dụng phân bón.

3.1 Yêu cầu dinh dưỡng.

3.2 Kho phân bón.

4. Thu hoạch.

4.1 Vệ sinh.

5. Xử lý sau thu hoạch.

5.1 Chất lượng nước.

5.2 Xử lý sau thu hoạch.

6. Sản phẩm bảo vệ thực vật.

6.1 Lựa chọn sản phẩm bảo vệ thực vật.

 

PHẦN 3: LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP:

1. Lợi ích:

-    Về mặt đối ngoại:

 • Tạo niềm tin cho khách hàng.
 • Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Nâng tầm của nhà sản xuất trên thị trường.
 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng ở những thị trường khó tính như Châu Âu.
 • Là điểm thuận lợi trong việc ký kết hợp đồng - đấu thầu.
 • Là công bố chính thức về sự cam kết đảm bảo về an toàn chất lượng và liên tục cải tiến nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
 • Đáp ứng qui định của Nhà nước và các nước dự định bán hàng trong hiện tại và tương lai về quản lý chất lượng.

-    Về mặt đối nội:

 • Giúp nhà sản xuất phản ứng kịp thời hơn với các vấn đề trong sản xuất liên quan đến an toàn, vệ sinh thực phẩm thông qua việc kiểm soát sản xuất từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch.
 • Chi phí thấp, hiệu quả cao do giảm thiểu được chi phí đền bù khiếu kiện, tái chế sản phẩm “Chi phí phòng ngừa bao giờ cũng thấp hơn chi phí sửa chữa”.

2. Khó khăn:

-    Việc thực hiện sản xuất theo GAP không khó vì những công việc này đã và đang thực hiện. Cái khó làm thế nào để người nông dân ý thức được sản xuất an toàn cho người và môi trường.

-    Người thực sự thực hiện trên đồng lại không phải là người quyết định sự thay đổi mà do chủ họ quyết định.

-    Thối quen rửa bình phun, dụng cụ pha chế thuốc bảo vệ thực vật tại các ao hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước và làm ngộ độc các động vật thủy sinh cũng là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

-    Lạm dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong việc phòng trừ sâu bệnh hại.

-    Chưa được tập huấn sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật.

-    Không chú ý đến thời gian cách ly.

-    Sử dụng thuốc có độ độc cao.

-    Không có hoặc không sử dụng bảo hộ lao động.

-    Chưa có nơi tồn trữ phân bón, hóa chất, bảo hộ lao động hợp lý.

-    Chưa chú ý đến việc vệ sinh khi thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

-    Việc xử lý chất thải chưa tốt.

3. Chi phí và thời gian cho việc áp dụng GLOBALG.A.P.

-    Chi phí thực hiện GLOBALG.A.P. phụ thuộc vào hiện trạng phần cứng nông trại và xưởng chế biến của Quý Công ty. Một khi phần cứng nông trại, nhà xưởng và trang thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thì khi tiến hành áp dụng theo hệ thống sẽ không tốn kém nhiều.

-    Về nguồn nhân lực, mỗi nhà sản xuất cần có:

 • Một nhân sự với trình độ 2 năm trên phổ thông trung học hay trường chuyên môn hoặc với 2 năm kinh nghiệm với phân ngành liên quan.

-    Một nhân sự được đào tạo về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đối với các trang trại trồng trọt.

-    Một nhân sự được đào tạo về sơ cấp cứu.

-    Việc thực hiện xây dựng hệ thống GLOBALG.A.P. sẽ chiếm thời gian từ 8 đến 12 tháng tuỳ theo quy mô của từng doanh nghiệp.

 

PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤ N XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG GLOBAL GAP

1.  Khảo sát phần cứng

-    Trước khi bắt đầu chương trình tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo GLOBALG.A.P., Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương sẽ xem xét quy mô và phạm vi tư vấn tại Quý Công ty.

-    Chương trình khảo sát và đánh giá tình hình thực tế trang trại, khuyến cáo phần cứng sẽ được tiến hành trong vòng 1 ngày công và được thực hiện tại trang trại của Quý Công ty.

-    Chương trình khảo sát công ty sẽ được thực hiện miễn phí.

2.  Các lớp đào tạo

-    Đào tạo lớp nhận thức cơ bản về GLOBALGAP.

-    Đào tạo lớp đánh giá chất lượng nội bộ.

Sau các khóa đào tạo, các học viên sẽ có khả năng xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu-hồ sơ, xây dựng hệ thống văn bản, áp dụng hệ thống quản lý và trở thành các chuyên viên đánh giá nội bộ.
Sau mỗi lớp học, chúng tôi sẽ tổ chức các buổi kiểm tra

3. Chương trình tư vấn

Chương trình tư vấn sẽ gồm nhiều bước, được thực hiện nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GLAOBALGAP mô hình của Quý Công ty bao gồm:

 • Thiết lập sổ tay chất lượng.
 • Thiết lập chính sách và mục tiêu chất lượng.
 • Sơ đồ tổ chức.
 • Thành lập ban quản lý.
 • Hợp đồng sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P..
 • Danh sách các thành viên tham gia và không tham gia GLOBALGAP.
 • Danh sách các cơ quan chức năng.
 • Danh sách khách hàng trực tiếp.
 • Danh sách thuốc BVTV, hóa chất, chất xử lý,… được phép sử dụng.
 • Mô tả trách nhiệm và quyền hạn của các nhân viên chủ chốt.
 • Sơ đồ nông trại.
 • Thiết lập thủ tục kiểm soát tài liệu.
 • Thủ tục kiểm soát hồ sơ.
 • Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp.
 • Thủ tục giải quyết khiếu nại.
 • Thủ tục đánh giá chất lượng nội bộ.
 • Thủ tục đào tạo.
 • Thủ tục hành động khắc phục.
 • Thủ tục truy vết và tách biệt.
 • Thủ tục thu hồi sản phẩm.
 • Thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm.
 • Thủ tục không tuân thủ và hình phạt.
 • Thủ tục xem xét lãnh đạo.
 • Giám sát nhà thầu phụ.
 • Bảo trì máy móc thiết bị.
 • Giám sát động vật gây hại.·        
 • Nhật ký đồng ruộng/ nhật ký sản xuất.
 • Những điều cơ bản về thuốc BVTV (đối với trang trại trồng trọt).
 • Biện pháp phòng tránh xử lý ngộ độc thuốc BVTV (đối với trang trại trồng trọt).
 • Biện pháp phòng tránh xử lý rủi ro do sử dụng dụng cụ sản xuất.
 • Biện pháp phòng tránh rủi ro về điện.
 • Phân tích nguy cơ và biện pháp kiểm soát thủy tinh trong nhà xưởng chế biến.
 • Quyết định xử lý việc không tuân thủ của nông dân sản xuất theo GLOBALGAP.
 • Xây dựng các hướng dẫn công việc.
 • Theo dõi và điều chỉnh áp dụng hệ thống.
 • Thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ.
 • Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa.
 • Họp xem xét lãnh đạo.
 • Hoàn chỉnh hệ thống tài liệu và ban hành áp dụng tổng thể.
 • Hỗ trợ đánh giá chứng nhận chính thức.
 • Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá chính thức.

Chương trình Tư Vấn Xây Dựng và Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. sẽ được thực hiện bởi các chuyên viên có nhiều kinh nghiệm và được các tổ chức quốc tế chứng nhận.

 

PHẦN 5: CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

-    Đăng ký tổ chức đánh giá chứng nhận.

-    Hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá chính thức.

-    Giảm giá tái đào tạo/tái cấu trúc Hệ Thống Quản Lý cho các khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương.

-    Giới thiệu những đối tác tiềm năng trong danh sách khách hàng của Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương.

-    Đảm bảo phương thức dịch vụ tư vấn - đào tạo và phương thức thanh toán linh hoạt, thuận lợi và dựa trên kế hoạch thuận tiện nhất cho Quý Công ty.