Đào tạo - Tư vấn chứng nhận FSC/FM/CoC/CW

CHỨNG NHẬN FSC LÀ GÌ?

1. GIỚI THIỆU FSC

-    FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập vào 2/1996 tại Mexico, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

-    FSC đã thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm. Hình thành một chương trình thừa nhận các Tổ Chức Chứng Nhận (bên thứ ba độc lập) và ủy quyền cho các Tổ Chức này chứng nhận những nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng theo tiêu chuẩn của FSC.

-    Nhãn Logo FSC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng có trách nhiệm.

-    Có 10 nguyên tắc và 70 chuẩn mực của FSC kết hợp các bổ sung cần thiết về quản lý rừng ở các cấp quốc gia và trong quốc gia để áp dụng đối với các loại rừng trên toàn thế giới được FSC thừa nhận, tạo nên tiêu chuẩn quản lý rừng FSC.

10 NGUYÊN TẮC CỦA FSC

-    Nguyên tắc 1: Tuân thủ theo pháp luật .

-    Nguyên tắc 2: Quyền của người lao động và điều kiện làm việc.

-    Nguyên tắc 3: Quyền của người bản xứ.

-    Nguyên tắc 4: Quan hệ cộng đồng.

-    Nguyên tắc 5: Các lợi ích từ rừng.

-    Nguyên tắc 6: Tác động môi trường.

-    Nguyên tắc 7: Kế hoạch quản lý.

-    Nguyên tắc 8: Giám sát và đánh giá.

-    Nguyên tắc 9: Các giá trị bảo tồn cao.

-    Nguyên tắc 10: Thực hiện các hoạt động quản lý.

 

2. CÁC LOẠI CHỨNG NHẬN FSC

Chứng nhận FSC được thực hiện thông qua các Tổ Chức Chứng Nhận được FSC công nhận, FSC không thực hiện việc chứng nhận cho các hoạt động về rừng cũng như sản xuất.

Có 03 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:

-    FSC-FM (FSC-Forest Management Certificate) – Chứng nhận Quản lý rừng FSC: yêu cầu cho một khu rừng xác định phải tuân thủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của FSC.

-    FSC-CoC (FSC-Chain of Custody Certificate) – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC: yêu cầu các tổ chức chứng minh các sản phẩm gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc được chứng nhận, các sản phẩm này có thể được sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận.

-    FSC-CoC/CW (FSC-Chain of Custody/Control Wood Certificate) – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC/Đánh giá nguồn gốc gỗ có kiểm soát FSCyêu cầu các tổ chức chứng minh các sản phẩm gỗ được giao dịch từ các nguồn gốc được chứng nhận FSC và các nguồn gốc gỗ có kiểm soát FSC, các sản phẩm này có thể được sử dụng nhãn FSC và dấu chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận.

 

3. VÌ SAO NÊN ÁP DỤNG FSC-CoC

-    Là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

-    Đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường cần sản phẩm FSC.

-    Giúp kiểm soát nguồn nguyên liệu FSC rất hiệu quả.

-    Mở rộng được thị trường.

-    Nâng cao lợi nhuận.

-    Nâng cao uy tín và lợi thế cạnh tranh.

 

4. VÌ SAO NÊN CHỌN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LƯƠNG?

Đáng tin cậy: Thành lập từ năm 2006 với những chuyên gia giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn hệ thống quản lý cho doanh nghiệp, luôn hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực đào tạo và tư vấn hệ thống quản lý cho doanh nghiệp.

- Kinh nghiệm: Yếu tố con người rất quan trọng, là yếu tố quyết định đến hiệu quả của dịch vụ. Chuyên gia công ty Lương đều có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn chứng nhận FSC, đã tư vấn khoảng 200 chứng chỉ FSC tính đến tháng 10/2018, chiếm 1/3 số lượng chứng chỉ FSC tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn chứng nhận FSC-FM đầu tiên tại Việt Nam.

- Hiệu quả: Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, chúng tôi đưa ra những giải pháp giúp khách hàng có một hệ thống quản lý hiệu quả, phù hợp với thực tế của mình và yêu cầu tiêu chuẩn FSC chứ không phải chỉ là có được chứng nhận.

- Linh hoạt: Khách hàng có thể chọn bất kỳ đơn vị cấp chứng nhận nào, điều này giúp khách hàng không phụ thuộc vào đơn vị cấp chứng nhận. Hỗ trợ khách hàng chuyển đổi đơn vị cấp chứng nhận nếu thấy cần thiết.

- Dịch vụ hậu mãi tốt: Hỗ trợ, hướng dẫn của chuyên gia tư vấn không tính phí qua điện thoại và email các thông tin liên quan đến chứng nhận FSC trong suốt chu kỳ 05 năm và cung cấp miễn phí các bài viết chuyên môn liên quan đến tiêu chuẩn FSC của chuyên gia công ty Lương trích đăng trên các báo, tạp chí Việt Nam.