Đào tạo - Tư vấn Chứng nhận SBP

() được thành lập vào năm 2013 bởi các công ty lớn ở Châu Âu, sử dụng sinh khối chủ yếu dưới dạng viên nén gỗ hoặc dăm trong các nhà máy nhiệt điện lớn. Năng lượng sinh khối và phát nhiệt…

Chi tiết

Đào tạo - Tư vấn chứng nhận FSC/FM/CoC/CW

-    FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập vào 2/1996 tại Mexico, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và…

Chi tiết

Đào tạo - Tư vấn chứng nhận PEFC

(Programme for the Endorsement of Forest Certification) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập năm 1999 tại Pháp, hiện nay trụ sở chính của PEFC được đặt tại Geneva (Thụy Sĩ), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích…

Chi tiết

Đào tạo - Tư vấn chứng nhận ISO 9001

-     ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Standard Organization) xây dựng và ban hành nhằm đưa…

Chi tiết

Đào tạo - Tư vấn chứng nhận ISO 14000

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System) do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Standard Organization) xây dựng và ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để…

Chi tiết

Đào tạo - Tư vấn chứng nhận ISO 22000

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu cho mọi tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm (Food safety management systems- Requirements for any organizations in the food chain) quy định…

Chi tiết

Đào tạo - Tư vấn chứng nhận HACCP

-    Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là nỗi lo của bất kỳ ai mà vấn đề này đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. HACCP được…

Chi tiết

Đào tạo - tư vấn chứng nhận GlobalG.A.P.

-    Là một tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận trên toàn cầu trong lãnh vực Nông nghiệp.

-    Tổ chức phi lợi nhuận FoodPLUS là đại diện pháp nhân…

Chi tiết

Đào tạo - tư vấn chứng nhận OHSAS 18001

-    OHSAS 18001:2007 tiêu chuẩn Quốc tế được công nhận toàn cầu về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó được ban hành vào tháng 7 năm 2007, thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999, với mục đích xác định…

Chi tiết

đào tạo - tư vấn chứng nhận SA 8000


-    Được ban hành vào tháng 10 năm 1997 , sửa đổi lần thứ nhất vào cuối năm 2001 và phiên bản mới nhất được ban hành tháng 5 năm 2008, Tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội…

Chi tiết

đào tạo - tư vấn chứng nhận ISO 13485

ISO 13485 được xây dựng dựa trên nền tảng tiêu chuẩn ISO 9001 - mô hình tiếp cận theo quá trình và là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý được phát triển chuyên biệt cho…

Chi tiết