Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 6 : 8:00 am – 17:00 pm
Thứ 7: 8:00am – 12:00pm