Khóa học

LỊCH ĐÀO TẠO ONLINE 2022

TT

NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHI PHÍ

THỜI LƯỢNG

CHI TIẾT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 9001:2015

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

4.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG

1

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn FSC-STD-40-004 V3-1

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

2

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn FSC-STD-40-005 V3-1

2.000.000

1 ngày

Chi tiết khóa học

3

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn PEFC-ST-2002:2020

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

1

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 45001:2018

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

4.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

1

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn SA 8000:2014

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn SA 8000:2014

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

3

Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BSCI

4.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

4

Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn SMETA

4.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 22000 V5.1

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22000 V5.1

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

3

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn BRC

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

4

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn BRC

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

5

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn FSSC 22000

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

6

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn FSSC 22000

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

7

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn CODEX HACCP 2020

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

8

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn CODEX HACCP 2020

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1

Đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 14001:2015

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14.001:2015

3.000.000

2 ngày

Chi tiết khóa học

Bạn đang được Sếp yêu cầu bạn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng...
3.000.000 VNĐ
5.000.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC