01. Công ty TNHH Gallant Ocean Việt Nam 

Lô B10-B11 KCN Suối Dầu, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

02. Công ty TNHH Hai thành viên Gallant Dachan SeaFood - Quảng Ngãi 

KCN Quảng Phú, P. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi

03. CN Cty CP Thủy Sản Bạc Liêu

Lô A9-KCN Suối Dầu, Cam Lâm , Khánh Hòa

 

 

">