HAGL triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Campuchia

11 / 100
Bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích xã hội và đảm bảo hiệu quả kinh tế luôn là các chính sách nền tảng trong hoạt động đầu tư và phát triển của Tập đoàn HAGL. Trong quá trình đầu tư ra nước ngoài, việc từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, thể chế quản lý và phương phá p làm việc đảm bảo tuân thủ theo luật pháp các quốc gia sở tại và luật pháp quốc tế là rất quan trọng.31
HAGL áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt Israel
Thực hiện nghị quyết của HĐQT, ngày 25/3/2014, Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas đã ký hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn quản lý Lương cung cấp chương trình đào tạo và tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
32
Cọ dầu HAGL
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch trái cọ dầu. Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas hiện có 04 nông trường trồng cây cọ dầu tỉnh Rattanakiri Vương quốc Campuchia. Chương trình dự kiến kéo dài trong khoảng 12 tháng, với mô hình thực hiện ban đầu này, Tập đoàn HAGL và công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas sẽ đúc kết kinh nghiệm thực tế để nhân rộng cho các công ty con khác thuộc Tập đoàn HAGL trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý phù hợp với luật pháp quốc gia, luật quốc tế, bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế, tiến tới phát triển bền vững.

Để lại đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC