Đội ngũ chuyên gia

download 3

Chuyên gia

LƯƠNG CHÍ HÙNG

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000, HACCP, BRC, GLOBALG.A.P, FSC, PEFC, SA 8000, BSCI,...

Chuyên gia

ĐỖ VĂN THÀNH

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, HACCP , FSC, PEFC, SA 8000, BSCI,...

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC