Đội ngũ chuyên gia

Chuyên gia

LƯƠNG CHÍ HÙNG

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000, HACCP, BRC, GLOBALG.A.P, FSC, PEFC, SA 8000, BSCI,...

Chuyên gia

PHẠM THỊ THU THẢO

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, GlobalG.A.P, FSC, PEFC, SA 8000,...

Chuyên gia

ĐỖ VĂN THÀNH

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, HACCP , FSC, PEFC, SA 8000, BSCI,...

Chuyên gia

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000, ISO 17025, FSC, PEFC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC