Chứng nhận SEDEX

Trước tiên thì SEDEX là tên của một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra với mục đích định hướng cải tiến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. SEDEX với hơn 27000 thành viên hoạt động trong 23 lĩnh vực tại hơn 150 quốc gia trên thế giới đã và đang trở thành một trong những hiệp hội kinh doanh lớn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Hiệp hội này quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép các thành viên của mình lưu trữ, chia sẻ và báo cáo thông tin trên 4 tiêu chí chính là:

tu-van-sedex-1
  • Người lao động

  • Môi trường

  • Đạo đức kinh doanh

  • Sức khỏe và tính an toàn

Còn về SEDEX-SMETA hay SMETA thì đây là một phương pháp đánh giá được phát triển bởi Sedex. Là viết tắt của cụm từ Sedex Member Ethical Trade Audit – phương pháp đánh giá việc thực hành đạo đức của doanh nghiệp, SMETA cung cấp tổng hợp các kỹ thuật để đánh giá tất cả khía cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp.

Phương pháp này được Sedex phát triển với 2 mục tiêu chính như sau:

  • Giảm bớt gánh nặng cho nhà cung cấp khi thường xuyên phải đối mặt với các cuộc kiểm toán, điều tra và chứng chỉ doanh nghiệp

  • Cải tiến việc thực hiện đạo đức và trách nhiệm xã hội của chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung.

Mục đích của SEDEX

– Người mua có thể xem và quản lý thông tin về đạo đức tất cả các nhà cung cấp của họ ở một nơi an toàn
– Các nhà cung cấp có thể nhập thông tin về trách nhiệm xã hội của họ và chọn chia sẽ nó với nhiều khách hàng trên Sedex

Các yêu cầu chính của Sedex
1. Lao động cưỡng bức
2. Tự do hiệp hội
3. Sức khỏe và an toàn
4. Lao động trẻ em và lao động trẻ
5. Mức lương căn bản
6. Giờ làm việc
7. Phân biệt đối xử
8. Nhà thầu phụ, làm việc tại nhà, gia công ngoài
9. Kỷ luật
10. Các vấn đề khác
– Quyền làm việc, di cư và cơ quan lao động
– Môi trường
– Thực hành kinh doanh

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC