Chứng nhận SBP

63 / 100

MỤC LỤC

SBP LÀ GÌ

Quan hệ đối tác sinh khối bền vững (SBP) được thành lập vào năm 2013 bởi các công ty dịch vụ Châu Âu đang sử dụng sinh khối, hầu hết ở dạng viên nén hoặc dăm gỗ, trong các nhà máy nhiệt điện lớn. Năng lượng đốt sinh khối và sản xuất nhiệt được coi là một công nghệ quan trọng để đạt được năng lượng tái tạo năm 2020 của EU. Các mục tiêu và các quốc gia thành viên EU đang áp dụng các phương pháp tiếp cận quốc gia của riêng họ để đảm bảo rằng sinh khối được sử dụng có nguồn gốc hợp pháp và bền vững.

Mục tiêu của SBP là phát triển các công cụ cần thiết để chứng minh rằng, như một sinh khối rắn, tối thiểu được sử dụng cho sản xuất năng lượng đáp ứng các yêu cầu quốc gia này. Khung SBP được thiết kế như một tuyên bố rõ rang các nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình cần thiết để chứng minh sự tuân thủ đó. Bất cứ khi nào có thể, Khung có tính đến và xây dựng dựa trên các cơ chế quy định hiện có và dựa trên chứng nhận tự nguyện các tiêu chuẩn đã được áp dụng cho các dòng lâm sản khác hoặc các nguồn sinh khối khác.

Khung SBP cung cấp một phương tiện để thu thập dữ liệu mô tả bản chất của nguyên liệu cũng như dữ liệu được sử dụng trong các tính toán quy định về tiết kiệm khí nhà kính (GHG) từ việc sử dụng nó. Nó cũng cung cấp một phương tiện để chứng minh rằng các rủi ro đối với trữ lượng các-bon rừng được quản lý và các-bon của rừng khả năng cô lập được duy trì.

Nói chung, sáu Tiêu chuẩn SBP đại diện cho một khuôn khổ chứng nhận hoặc kế hoạch, dựa vào đó

Các tổ chức có thể được đánh giá về sự tuân thủ bởi các Tổ chức Chứng nhận (CB) bên thứ ba độc lập. Một tổ chức chứng minh thỏa đáng sự tuân thủ sẽ nhận được chứng chỉ và có quyền đưa ra SBP tuyên bố liên quan đến sinh khối của nó.

Khung SBP được cung cấp miễn phí cho tất cả các bên tham gia chuỗi cung ứng, bất kể có hay không họ là thành viên của SBP.

Phạm vi chứng nhận:

Chương trình này đưa ra các yêu cầu, nếu được thực hiện thành công, cho phép các tổ chức đưa ra các tuyên bố liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu của SBP.

Điểm khởi đầu cho tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc SBP (CoC) là Cơ sở Cung cấp Lâm sản (SB). Nguyên tắc 1 của Tiêu chuẩn SBP 1 yêu cầu Nhà sản xuất sinh khối (BP) có thể chứng minh nguồn gốc của nguyên liệu. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu của CoC, sau khi BP nhận được nguyên liệu thô. BP và các thành phần của chuỗi cung ứng hạ nguồn, bao gồm thương mại, vận chuyển và chế biến, yêu cầu chứng nhận CoC nếu những các tổ chức hoặc khách hàng của họ có quyền sở hữu hợp pháp đối với sản phẩm và muốn đưa ra yêu cầu của SBP về những sản phẩm của họ.

Các bên không được chứng nhận SBP CoC không thể bán các sản phẩm được chứng nhận SBP. Các nhà cung cấp dịch vụ là một phần của chuỗi cung ứng SBP nhưng không có quyền sở hữu hợp pháp đối với sinh khối (ví dụ: các công ty vận tải, kho chứa) có thể chọn xem họ có muốn được chứng nhận CoC hay không.

Để sinh khối mang công bố sinh khối bền vững SBP, không thể có bất kỳ sự pha trộn vật lý nào với nguyên liệu hoặc sinh khối chưa được xác minh tính hợp pháp của EUTR.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN
TIÊU CHUẨN SBP

SBP 1

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

ly do chon chung toi 1

LỢI ÍCH VÀ CÁC ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG

loi ich 1
lien lac
HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN
CHÚNG TÔI SẼ LIÊN LẠC NGAY

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC