Chứng nhận ISO/IEC 17025

58 / 100

Ở hầu hết các quốc gia, ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn mà hầu hết các phòng thí nghiệm phải áp dụng và được công nhận để được coi là có năng lực về mặt kỹ thuật.

MỤC LỤC

ISO/IEC 17025 LÀ GÌ

ISO/IEC 17025 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là tiêu chuẩn ISO chính được các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sử dụng. Ban đầu được gọi là ISO/ IEC Guide 25, ISO/ IEC 17025 ban đầu được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế vào năm 1999. Có nhiều điểm tương đồng với tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng ISO/IEC 17025 đã bổ sung thêm khái niệm năng lực vào phương trình. Và nó áp dụng trực tiếp cho những tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn. Kể từ lần phát hành đầu tiên, bản phát hành thứ hai đã được thực hiện vào năm 2005 sau khi người ta đồng ý rằng nó cần phải có các từ trong hệ thống chất lượng của mình phù hợp hơn với ISO 9001.

ISHN0118 F1 pic

Đi xa hơn, điều khoản 7.6.3.1 của tiêu chuẩn ISO/TS 16949 rất ủng hộ cơ sở phòng thí nghiệm nội bộ của tổ chức phải có một phạm vi xác định bao gồm khả năng thực hiện các dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn được yêu cầu và hơn nữa trong điều khoản này nhấn mạnh vào năng lực của phòng thí nghiệm nhân sự, thử nghiệm sản phẩm và khả năng thực hiện các dịch vụ này một cách chính xác, có thể truy nguyên theo tiêu chuẩn quy trình liên quan để đáp ứng yêu cầu này.

Nội dung của ISO/IEC 17025 – Bản thân tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm năm yếu tố là Phạm vi, Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn, Thuật ngữ và Định nghĩa, Yêu cầu quản lý và Yêu cầu kỹ thuật. Hai phần chính trong ISO / IEC 17025 là Yêu cầu quản lý và Yêu cầu kỹ thuật. Các yêu cầu quản lý chủ yếu liên quan đến hoạt động và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật bao gồm các yếu tố xác định tính đúng đắn và độ tin cậy của các thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025

  • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thí nghiệm;
  • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm;
  • Quy chuẩn hóa các hoạt động của phòng thử nghiệm, các thao tác thử nghiệm, vận hành thiết bị thử nghiệm, các phương pháp thí nghiệm dẫn đến dễ dàng đào tạo cho nhân viên của phòng thử nghiệm, nhân viên mới;
  • Nhân viên trong các phòng thử nghiệm được công nhận sẽ được thực tập thí nghiệm theo các phương pháp thí nghiệm đã được chuẩn hóa theo hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế. Họ được tiếp cận không chỉ những phương pháp thử nghiệm tiên tiến mà còn là những phương pháp để đảm bảo chất lượng của kết quả phép thử;
  • Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn giữa các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế;
  • Hòa nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế;
  • Được công bố tên phòng thí nghiệm, lĩnh vực hoạt động trong danh sách mạng lưới các phòng thử nghiệm đã được công nhận VILAS
  • Được tham gia thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm khi được chỉ định.

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN
TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025

ISO 17025

LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI

ly do chon chung toi 1

LỢI ÍCH VÀ CÁC ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG

loi ich 1
lien lac
HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN
CHÚNG TÔI SẼ LIÊN LẠC NGAY

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC