Chứng nhận ISO 45001

ISO 45001 là gì?

ISO 45001 là gì?


ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, được ban hành để bảo vệ nhân viên và khách thăm khỏi các tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Chứng nhận ISO 45001 được phát triển để giảm thiểu mọi yếu tố có thể khiến nhân viên và doanh nghiệp bị tổn hại không thể khắc phục được. Tiêu chuẩn này đánh dấu sự nỗ lực lớn của ủy ban chuyên về quản lý sức khỏe và an toàn, tổ chức đã xem xét kỹ một số cách tiếp cận khác để quản lý hệ thống – bao gồm ISO 9001 và ISO 14001. Ngoài ra, ISO 45001 được thiết kế để thay thể các tiêu chuẩn đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp hiện có khác và các tiêu chuẩn an toàn, như OHSAS 18001, cũng như các tiêu chuẩn lao động, quy ước và hướng dẫn an toàn của ILO.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC