Chứng nhận IFS

Chứng nhận IFS là gì?

Tiêu chuẩn IFS có tên gọi đầy đủ là International Featured Standard là tiểu chuẩn thuộc sở hữu của IFS Management GmbH (là công ty thuộc sở hữu của FCD và HDE), tiêu chuẩn được Gobal Food Safety Initiative (GFSI) thừa nhận.  

GFSI – hiệp hội Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu phi lợi nhuận gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành thực phẩm với mục tiêu cải thiện mức độ an toàn thực phẩm toàn cầu theo chuỗi giá trị. GFSI phê duyệt một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bao gồm canh tác, đóng gói, lưu trữ và phân phối trong đó có Internation Food Standard (IFS).

Tiêu chuẩn IFS là tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thống nhất toàn cầu, cung cấp tính minh bạch và khả năng so sánh trong toàn bộ chuỗi cung ứng sau trang trại. Cho đến hiện tại, IFS đã bao gồm 6 tiêu chuẩn và 3 chương trình IFS có giá trị toàn cầu và được nhiều nhà bán lẻ lớn trên thế giới tin tưởng lựa chọn.

Chứng nhận IFS được xây dựng dựa trên các khía cạnh chung của hệ thống an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng. Tuy nhiên, điểm nhấn chính là tạo niềm tin vào sản phẩm và quy trình, có nghĩa là đảm bảo an toàn, chất lượng, tính hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu cụ thể của khách hàng thông qua đánh giá hiện trường cũng như xem xét và kiểm tra tài liệu.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC