Chứng nhận FSC-COC/CW

FSC LÀ GÌ

FSC là tên viết tắt của Forest Stewardship Council, là một Hội đồng quản lý Rừng phi chính phủ được thành lập năm 1993 tại Canada. Hiện nay, trụ sở chính được đặt tại Born (Đức).

Nhiệm vụ của FSC là gì?

Tổ chức này hoạt động một cách độc lập, phi lợi nhuận chuyên đưa ra các tiêu chuẩn về chứng nhận nguồn gốc gỗ cho các nhà khai thác. Tất cả hướng tới mục tiêu phát triển & quản lý rừng bền vững trên toàn thế giới.

Điều này để đảm bảo rằng, các sản phẩm lâm nghiệp được sản xuất theo cách có trách nhiệm với môi trường và có lợi cho xã hội.

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản nghĩa là, gỗ này được khai thác từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm, có ích cho xã hội, có ý thức về môi trường và khả thi về kinh tế. Từ đó, hạn chế tình trạng khai thác gỗ lậu, chặt phá rừng “vô tội vạ”.

Hiện nay, đang  có 3 loại chứng chỉ FSC được các Tổ chức chứng nhận cấp:

  • Chứng chỉ FSC-CoC (FSC-Chain of Custody):Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm. Cấp cho các tổ chức đã chứng minh được các sản phẩm gỗ có nguồn gốc được chứng nhận.
  • Chứng chỉ FSC-FM (FSC Forest Management):Chứng nhận Quản lý rừng. Được cấp cho một khu rừng hoặc các khu rừng xác định. Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của FSC.
  • Chứng chỉ FSC-CoC/CW (FSC-Chain of Custody/Control Wood):Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm/Đánh giá nguồn gốc gỗ có kiểm soát.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC