Lưu trữ: Đội ngũ chuyên gia

LƯƠNG CHÍ HÙNG

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000, HACCP, BRC, GLOBALG.A.P, FSC, PEFC, SA 8000, BSCI,…

PHẠM THỊ THU THẢO

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, GlobalG.A.P, FSC, PEFC, SA 8000,…

ĐỖ VĂN THÀNH

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, HACCP , FSC, PEFC, SA 8000, BSCI,…

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chuyên gia đào tạo tư vấn tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000, ISO 17025, FSC, PEFC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC