Có thể đổi chứng chỉ FSC được không?

Có thể đổi chứng chỉ FSC được không?

Q: Công ty tôi được cấp chứng nhận FSC-CoC của Tổ chức chứng nhận A với hiệu lực chứng nhận 5 năm. Vậy sau 2 năm công ty tôi có thể chuyển đổi sang Tổ chức chứng nhận B có được không? Thủ tục và chi phí thế nào?

A: Công ty bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi sang Tổ chức chứng nhận khác vào bất kỳ thời gian nào trong suốt chu kỳ chứng nhận 5…

Có bao nhiêu loại chứng nhận FSC?

Có bao nhiêu loại chứng nhận FSC?

Có 03 loại chứng nhận FSC:

-    FSC-FM (FSC-Forest Management Certificate) – Chứng nhận Quản lý rừng FSC: yêu cầu cho một khu rừng xác định phải tuân thủ các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và kinh tế theo yêu cầu của FSC.

-    FSC-CoC (FSC-Chain of Custody Certificate) – Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm FSC: yêu cầu các tổ chức chứng minh các sản phẩm gỗ…

Chứng nhận FSC ® là gì?

Chứng nhận FSC ® là gì?

-    FSC (Forest Stewardship Council ) là một tổ chức Quốc tế, phi lợi nhuận được thành lập vào 2/1996 tại Mexico, hiện nay trụ sở chính của FSC được đặt tại Born (Đức), nhằm đem đến những giải pháp, khuyến khích và kiểm soát việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.

-    FSC đã thiết lập được…

Chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong bao lâu?

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luôn có hiệu lực. 

Thực tế cho thấy, sự quyết tâm…

Các câu hỏi thường gặp về chứng nhận sản phẩm

Các câu hỏi thường gặp về chứng nhận sản phẩm

Các câu hỏi thường gặp về chứng nhận sản phẩm

 

1. Chứng nhận sản phẩm là gì?

Chứng nhận chất lượng sản phẩm và hàng hóa là hoạt động đánh giá và xác nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn). Đây là loại hình chứng nhận được thực hiện theo sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận với…

Chứng nhận sản phẩm là tự nguyện hay bắt buộc?

Chứng nhận sản phẩm là tự nguyện hay bắt buộc?

Chứng nhận sản phẩm là tự nguyện hay bắt buộc?

Chứng nhận liên quan đến các vấn đề an toàn, vệ sinh, môi trường thường do các cơ quan quản lý hay các tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện dưới dạng bắt buộc. Các chương trình chứng nhận nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm được các tổ chức chứng nhận thực hiện dưới dạng tự nguyện.