Cập nhật Chỉ dẫn FSC về chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm đã công bố

50 / 100

1FSC công bố một khuyến cáo mới về gỗ tái chế chưa qua sử dụng phù hợp luật gỗ EUTR và lưu ý về sử dụng không kiểm soát sản phẩm liên kết.

Chỉ dẫn FSC về Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm (FSC-DIR-40-004) đã được cập nhật, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung như sau:

1. ADVICE 40-004-04: Sử dụng không kiểm soát sản phẩm liên kết.

Những ghi chú kiến nghị về việc từ chối các yêu cầu đã được loại bỏ và được thay thế bằng ADVICE 40-005-17 Các yêu cầu về thủ tục và tài liệu để chứng minh về vị trí địa lý của vùng cho sản phẩm liên kết.

2. ADVICE 40-004-12: Gỗ tái chế chưa qua sử dụng phù hợp với luật EUTR (mới)

Một kiến nghị mới đã được phê duyệt để đảm bảo sự phù hợp các yêu cầu về Chuỗi hành trình sản phẩm FSC với luật EUTR.FSC COC Chain of Custody 1

Thông tin chung

Năm 2012, sau một nhiệm kỳ của Ban giám đốc FSC, FSC bắt đầu một quá trình sửa đổi các tiêu chuẩn để đảm bảo sự phù hợp với pháp luật về gỗ hợp pháp, đặc biệt là Quy chế gỗ EU (EUTR). Theo EUTR, gỗ tái sinh như mùn cưa và gỗ dăm không được phân loại là chất thải, và do đó phải tuân thủ theo quy định. Giấy phế liệu hiện đang được loại ra khỏi phạm vi của EUTR. Như một kết quả của phiên bản này, FSC xác định sự cần thiết phải giới thiệu các yêu cầu đối với việc kiểm soát gỗ tái chế chưa qua sử dụng để đảm bảo các sản phẩm của FSC phù hợp với luật EUTR đối với sản phẩm được đặt trên thị trường châu Âu.

FSC tiến hành hai vòng tham vấn công khai cho các bên liên quan. Các ý kiến ​​nhận được trong vòng thứ hai của việc tham vấn công khai và trả lời được cung cấp bởi các đơn vị chính sách và tiêu chuẩn có sẵn ở đây.

Các kiến nghị có thể áp dụng?

Đơn vị sở hữu chứng chỉ FSC ở châu Âu, các sản phẩm được chứng nhận FSC bao gồm các nguyên liệu gỗ tái sinh chưa qua sử dụng trên thị trường châu Âu lần đầu tiên.

Đơn vị sở hữu chứng chỉ FSC bên ngoài châu Âu, xuất khẩu các sản phẩm đã chứng nhận FSC gồm các nguyên liệu gỗ tái sinh chưa qua sử dụng cho các công ty ở châu Âu.

Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người gửi ý kiến ​​về bản dự thảo kiến nghị này.

Ngày hiệu lực

Việc rút lại kiến nghị 40-004-04 về sử dụng không kiểm soát sản phẩm liên kết trở nên có hiệu lực từ ngày hôm nay (ngày 15 tháng 08 năm 2014).

Kiến nghị 40-004-12 về gỗ tái chế chưa qua sử dụng phù hợp với luật EUTR sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Các tổ chức chứng nhận được yêu cầu thông báo cho khách hàng của họ về những thay đổi được thực hiện.

Để lại đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC