Trường hợp nào bắt buộc phải ghi nhãn cho hàng hóaCÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LƯƠNG
Luong ltd | LIÊN HỆ | TUYỂN DỤNG |

Trang Chủ » Tin tức & Sự kiện »Trường hợp nào bắt buộc phải ghi nhãn cho hàng hóa

Trường hợp nào bắt buộc phải ghi nhãn cho hàng hóa

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đầy đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc. 

 

src=/images/upload/images/Nhan-mac.jpg

 

Ảnh minh họa

 

Theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải ghi nhãn theo đúng quy định, trừ các trường hợp không bắt buộc phải ghi nhãn như: hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng, hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu (nông sản, thủy sản, khoáng sản), vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vôi, cát, đá, sỏi, xi măng, đất màu, vữa, hỗn hợp bê tông thương phẩm), phế liệu (trong sản xuất, kinh doanh) không có bao bì và bán trực tiếp theo thỏa thuận với người tiêu dùng.

Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: tên hàng hóa; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa. Ngoài các nội dung này, tùy theo tính chất của mỗi loại hàng hóa, phải thể hiện trên nhãn hàng hóa các nội dung bắt buộc quy định tại điều 12 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và quy định tại các văn bản luật, pháp lệnh chuyên ngành có liên quan.

Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ các nội dung sau được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh: tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt; tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất; tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất; tên quốc tế hoặc tên khoa học của các thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa, tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, nhượng quyền sản xuất hàng hóa.

Hàng hóa được sản xuất và lưu thông trong nước, ngoài việc ghi nhãn bằng ngôn ngữ bắt buộc nêu trên, nội dung thể hiện trên nhãn có thể được ghi bằng ngôn ngữ khác. Nội dung ghi bằng ngôn ngữ khác phải tương ứng nội dung tiếng Việt. Kích thước chữ được ghi bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích chữ của nội dung ghi bằng tiếng Việt.

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đầy đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

(theo chatluongvietnam.vn)
Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Lương

VP: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected] Điện thoại:84-28-39.322.883 Fax:84-28-39.322.391

Copyright 2008 - 2018 © Luongltd.com . All rights reserved

Lượt truy cập