CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LƯƠNG
Luong ltd | LIÊN HỆ | TUYỂN DỤNG |

MỘT GÓC NHÌN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tình trạng chung của các doanh nghiệp hiện nay là rất khó khăn, nhưng nền kinh tế với tính đa ngành, nghề và vận động theo qui luật của nó nên có những ngành, nghề chịu sự ảnh hưởng nhiều hay ít là khác nhau, có doanh nghiệp khó khăn nhiều, doanh nghiệp khó khăn ít hơn, cùng với quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp đã chứng kiến, trải nghiệm và tích lũy các vấn đề về tồn tại và phát triển để có thể tự điều chỉnh cho phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại, việc này là một nhu cầu cấp bách nhưng đòi hỏi phải hợp lý và cần có thời gian vì tốn nhiều công sức, nguồn lực của doanh nghiệp tùy theo qui mô, tính phức tạp cũng như tình trạng hiện tại của doanh nghiệp và cần có một hệ thống quản lý tốt. ... Chi tiết »

ỨNG DỤNG TÁM NGUYÊN TẮC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm các tiêu chuẩn ISO 9000, ISO... Chi tiết »Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Lương

VP: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: luong-company@vnn.vn Điện thoại:84-8-39.322.883 Fax:84-8-39.322.391

Copyright 2008 - 2017 © Luongltd.com . All rights reserved

Lượt truy cập