CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LƯƠNG
Luong ltd | LIÊN HỆ | TUYỂN DỤNG |

NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

I - GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC "NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG"

Khóa học này trang bị những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh xuất nhập khẩu như : 

-         Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường thế giới và một số lưu ý khi thực hiện tại Việt Nam

-         Hợp đồng ngoại thương

-         Các điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS)

-         Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến

-         Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

-         Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

-         Đọc hiểu, biết cách kiểm tra và lập chính xác và xử lý các sai biệt đối với các chứng từ thường dùng trong giao dịch thương mại quốc tế

-         Logistics trong giao dịch thương mại quốc tế

src=/images/upload/images/Logistics(1).jpg

II - NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA KHÓA HỌC

1. Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường thế giới và một số lưu ý khi thực hiện tại Việt Nam, gồm:

-         Mua bán thông thường

-         Mua bán đối lưu

-         Giao dịch tái xuất

-         Gia công quốc tế

-         Các phương thức giao dịch đặc biệt khác: đấu giá quốc tế, đầu thầu quốc tế, triễn lãm và hội chợ quốc tế.

2.  Hợp đồng ngoại thương

-         Đặc điểm nhận dạng

-         Nguồn luật áp dụng: quốc gia, tập quán quốc tế

-         Kết cấu của một hợp đồng ngoại thương, hiểu đúng và biết cách nhận diện 1 hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế

-         Hiểu căn bản các điều khoản bắt buộc trong 1 hợp đồng ngoại thương, gồm:

-         Biết cách đọc hiểu và soạn  một hợp đồng ngoại thương một cách hiệu quả.

3. Các điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS)

-         Lý do ra đời

-         Mục đích và phâm vi áp dụng

-         Vai trò của Incoterms

-         Hiểu rõ bản chất của từng điều kiện Incoterm 2000 và Incoterm 2010, qua đó biết cách tính đúng và đủ giá trị hàng hóa khi đưa lên tờ khai trị giá tính thuế hàng nhập và xuất (nếu có).

-         Nhận diện những ưu việt và hạn chế của từng điều kiện, từ đó biết cách lựa chọn điều kiện Incoterm phù hợp với tình hình doanh nghiệp.

4. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến

-         Phương thức chuyển tiền (T/T: Telegraphic Transfer)

-         Phương thức nhờ thu (Collection)

-         Phương thức tín dụng chứng từ (D/C: Documentary Credit) với UCP DC600, và ISBP681.

Biết cách thực hiện từng quy trình, từ đó nhận diện ưu và hạn chế của từng phương thức và lựa chọn vận dụng cho doanh nghiệp trong thực tiễn.

5. Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

-         Đường biển

-         Đường hàng không

-         Vận tải đa phương thức

6. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

-         Bảo hiểm bao

-         Bảo hiểm chuyến

-         Phạm vi bảo hiểm theo ICC 2009

7. Đọc hiểu, biết cách kiểm tra và lập chính xác và xử lý các sai biệt đối với các chứng từ thường dùng trong giao dịch thương mại quốc tế, gồm:

-         Commercial Invoive

-         Packing List

-         Bill of Lading (B/L), AWB, Seaway Bill

-         Certificate of Quatily/Quantity

-         Certificate of Insurance

-         Certificate of Origin

-         Certificate of Phytosanitary,…

8. Logistics trong giao dịch thương mại quốc tế

-         Giới thiệu về hoạt động giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển, hàng không

-         Quy trình XNK thông qua dịch vụ Logistics

-         Nhận diện và vận dụng chức năng của Logistics vào hoạt động của DN hiệu quả

 

III - NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN

Khóa học được trực tiếp giảng dạy bởi các giảng viên có uy tín trong ngành và rất nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn phối hợp cùng các chuyên gia, lãnh đạo Chi cục Hải quan TP.HCM thực hiện.

 

IV - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương mở liên tục các khóa đào tạo linh hoạt về thời gian và địa điểm theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp.Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Lương

VP: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected] Điện thoại:84-28-39.322.883 Fax:84-28-39.322.391

Copyright 2008 - 2018 © Luongltd.com . All rights reserved

Lượt truy cập