CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LƯƠNG
Luong ltd | LIÊN HỆ | TUYỂN DỤNG |

Dịch vụ tư vấn

I - HÌNH THỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN:

-         Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương tiến hành thực hiện chương trình tư vấn riêng phù hợp cho từng Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn.

-         Chương trình tư vấn được thực hiện thông qua các khoá đào tạo về tiêu chuẩn, hướng dẫn cho các bộ phận liên quan xây dựng và áp dụng hệ thống văn bản vào thực tế.

 

II - CÁC SẢN PHẨM TƯ VẤN

1.      Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008. (Xem chi tiết)

2.      Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004. (Xem chi tiết)

3.      Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000:2005. (Xem chi tiết)

4.      Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Hệ thống phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu theo Tiêu chuẩn HACCP. (Xem chi tiết)

5.      Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global GAP. (Xem chi tiết)

6.      Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo Tiêu chuẩn FSC-CoC. (Xem chi tiết)

7.       Tư vấn Xây dựng và Áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo Tiêu chuẩn SA8000:2008. (Xem chi tiết)Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Lương

VP: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected] Điện thoại:84-28-39.322.883 Fax:84-28-39.322.391

Copyright 2008 - 2018 © Luongltd.com . All rights reserved

Lượt truy cập