CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ LƯƠNG
Luong ltd | LIÊN HỆ | TUYỂN DỤNG |

Dịch vụ đào tạo

I.       HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Lương tiến hành thực hiện theo một trong các hình thức sau (tùy theo yêu cầu của khách hàng):

+         Đào tạo tập trung cho từng Doanh nghiệp có nhu cầu.

+         Đào tạo tập trung phối hợp nhiều Doanh nghiệp có chung nhu cầu.

+         Đào tạo thông qua các đợt hội thảo chuyên đề cho nhiều Doanh nghiệp.

Các khóa đào tạo được truyền đạt thông qua các bài giảng, tài liệu, thảo luận nhóm và các bài tập.

 

src=/images/upload/images/BANG-1.jpg
Được cấp giấy chứng nhận khi đào tạo

 

II.      CÁC SẢN PHẨM ĐÀO TẠO:

1.      Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9000

-         Khoá đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

-         Khoá đào tạo thiết lập văn bản hệ thống quản lý chất lượng.

-         Khoá đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ.

-         Khóa đào tạo phương pháp thống kê – phân tích dữ liệu.

-         Khóa đào tạo ISO 9004:2000 – Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

2.      Hệ thống quản lý môi trường – ISO 14000

-         Khoá đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

-         Khoá đào tạo thiết lập văn bản hệ thống quản lý môi trường.

3.      Hệ thống quản lý về trách nhiệm xã hội SA8000

-         Khoá đào tạo nhận thức về trách nhiệm xã hội.

-         Khoá đào tạo diễn giải tiêu chuẩn SA 8000:2008.

4.      Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – ISO 22000

-         Khoá đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn ISO 22000:2005.

-         Khoá đào tạo thiết lập văn bản hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

5.      Hệ thống phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu - HACCP

-         Khoá đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn HACCP.

-         Khoá đào tạo thiết lập văn bản hệ thống HACCP.

6.      Hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm FSC-CoC

-         Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn FSC-CoC bao gồm các tiêu chuẩn:

·     FSC-STD-40-004 (Version 2) Tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm FSC đối với các công ty cung cấp và chế biến sản phẩm có chứng nhận FSC.

·     FSC-STD-40-005 (Version 2) Tiêu chuẩn FSC dành cho các công ty đánh giá nguồn gỗ có kiểm soát FSC.

·     FSC-STD-30-010 (Version 2) Tiêu chuẩn gỗ có kiểm soát FSC dành cho các tổ chức quản lý rừng.

·     FSC-STD-50-001 (Version 1) Các yêu cầu dán nhãn FSC trên sản phẩm.

7.      Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global GAP

-         Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Global GAP áp dụng cho các nông trại trồng cây ăn trái và rau quả.

-         Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Global GAP áp dụng cho các nông trại trồng hoa và cây cảnh.

-         Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Global GAP áp dụng cho các nông trại trồng cây hỗn hợp.

-         Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Global GAP áp dụng cho các nông trại trồng cà phê.

-         Khóa đào tạo nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn Global GAP áp dụng cho các nông trại trồng trà. 

8.      Khóa học "Nghiệp vụ Ngoại thương"

Khóa học này trang bị những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh xuất nhập khẩu như : 

-         Các phương thức giao dịch phổ biến trên thị trường thế giới và một số lưu ý khi thực hiện tại Việt Nam

-         Hợp đồng ngoại thương

-         Các điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS)

-         Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến

-         Vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu

-         Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

-         Đọc hiểu, biết cách kiểm tra và lập chính xác và xử lý các sai biệt đối với các chứng từ thường dùng trong giao dịch thương mại quốc tế

-         Logistics trong giao dịch thương mại quốc tếCông ty TNHH Tư vấn Quản lý Lương

VP: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: [email protected] Điện thoại:84-28-39.322.883 Fax:84-28-39.322.391

Copyright 2008 - 2018 © Luongltd.com . All rights reserved

Lượt truy cập